ښوونه او روزنه

په افغانستان کې زیات شمیر ماشومان ښوونځیو ته ځي او همدارنګه ښوونځیو ته د نجونو تګ هم مخ په زیاتیدلو دې. پروسږکال په هغه سیمو کې چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه پکي کارونه کوي په لومړني ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو شمیر پنځه سلنه ډیر شوې وو

په افغانستان کې زیات شمیر ماشومان ښوونځیو ته ځي او همدارنګه ښوونځیو ته د نجونو تګ هم مخ په زیاتیدلو دې. پروسږکال په هغه سیمو کې چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه پکي کارونه کوي په لومړني ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو شمیر پنځه سلنه ډیر شوې وو. دې کې د نجونو شمیر اوه سلنه وو.

خو بیا هم په افغانستان کې احصائیه په ټوله کې مبهمه ده. خو بیا هم په ښوونځیو کې د نجونو شمیر د پخوا په پرتله ډیر دې او د هلکانو د شمیر سره یې توپیر په کمیدلو دې. د ښووني په برخه کې نجوني هغه لویه ډله ده چې د زده کړو د حق څخه بې برخي پاتي ده.

په پایلیزه توګه زده کړو ته د نجونو لاسرسې ضروری دی. ښوونځیو ته د تلونکو نجونو لپاره خنډونه خورا زیات دي. د ښځینه ښوونکو نه شتون د نجونو او په ځانګړي ډول پیغلو لپاره یوه ستره ستونزه ده. نوري ستونزي لکه د خوندیتوب، بې وزلی، په کوچنی عمر کې ودول، د ښوونځي ودانیو ساتنه او روغتیا ساتنې تشنابونه هغه ستونزي دي چې نجوني ورسره مخ دي. په لومړني ښوونځیو کې د لازیاتو ماشومانو د شاملولو لپاره په زریزه هدف کې په نجونو د لوړو ټولګیو پوری زده کړو ته د دوام لپاره پیاوړي تمرکز نه لیدل کیږی. د شپږم ټولګی وروسته د نیمايې زیاتي نجوني ښوونځي پریږدي..