د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي مشر د وردګ سیمه ایز اداري دفتر څخه لیدنه وکړه

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي مشر ښاغلي ډانیل مدنی، د سویډن کمیټې د وردګ سیمه ایز اداري دفتر، میدان ښار ولایتي روغتون او په میدان ښار کې د ټولنې د قابله ګانو له ښوونځي څخه لیدنه وکړه.

اکتوبر 13, 2021, by شکریه صافی