د سویډن د کمیټې فعالیتونه په افغانستان کې دوام لري

د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې دی او د راتلونکې لپاره ډېر څه نامعلوم دي. د وضعیت سربېره بیا هم د سویډن د کمیټې کارونه دوام لري. موږ د حالاتو سره جوړجاړې کوو خو په ورته ځواک سره کار کوو ځکه دا زمونږ مسوولیت او وظیفه ده. نړۍ باید ملکي وکړې دلاسه ورنکړي.

سپتمبر 2, 2021, by Haroon Mudaser