په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې فعالیتونه تر لنډمهالي ځنډ وروسته پیل شوي دي

په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې فعالیتونه د کلیوالي پراختیا، ښوونې او روزنې او روغتیا په برخو کې تر لنډمهالي ځنډ وروسته پیل شوي دي.

سپتمبر 2, 2021, by Haroon Mudaser