د افغانستان لپاره سویډن کمیټه د ښوونې او روزنې برابر لاسري حق ته د درناوۍ غوښتنه کوي

د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې هلکان باید له یوې میاشتې ځنډ وروسته د ثانوي ښوونځیو ټولګي بیا پیل کړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ته په ژوره توګه د اندېښنې وړ ده چې په دې بیانیه کې د نجونو د تعلیم حق یادونه نده شوې.

سپتمبر 21, 2021, by شکریه صافی