موږ اقتصادي ملاتړ نه درلود، نو موږ د ځان سره د مرستې ډله جوړه کړه

سپتمبر 4, 2022, by Munisa Rashid