د کرنېل سای کلی ماشومان اوس خپل کورونو ته د اوبو وړلو په خاطر ښوونځي نه پرېږدي

که څه هم د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د ۳۵ کلونو را پدېخوا د افغانستان د خلکو د ژوند د هوساینې په خاطر د کلو په بېلابېلو برخو کې کار کوي، خو بیا هم خلک په کلو کې بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، چې یو له هغو ستونزو څخه د څښلو پاکو اوبوته نه لاسرسي ده. د یاونې وړ ده چې د اوبو نشتوالې د افغانستان په ځینو جګو سیمو کې د خلکو ژوند یې ګنو ستونزو سره مخ کړي.

جنوري 30, 2018, by SCA