د افغانستان لپاره دسویډن کمېټه دافغانستان اسلامي امارت له دستور سره سم خپل ځینې فعالیتونه موقتاً دروي.

جولای 19, 2023, by SCA