سویډن کمیټه په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پرله پسې تړل کېدل غندي

په افغانستان کې د دویم ښوونیز کال لپاره منځني ښوونځي د نجونو له شتون پرته پرانیستل شول.

مارچ 26, 2023, by Haroon Mudaser