د افغانستان لپاره د سویډن کمېټې د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د دوو رغنیزو پروژو پرانیسته وکړه

سپتمبر 29, 2022, by Munisa Rashid