د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د تیرو دیرشو څخه زیاتو کلونو راپدیخوا په افغانستان کې کار کوي. مونږ کابو ۵۵۰۰ کارکونکي لرو او د هیواد په مختلفو برخو کې کار کوي.

زمونږ د کارونو ساحه

په افغانستان کې زمونږ د کارونو څخه ځان خبر کړئ

له افغانستان څخه زما لومړنۍ کتنه

د سويډن د بین المللی پرمختیایی ادارې ریس کارین یمتین له افغانستان څخه په خپل لومړنۍ لېدنه کې د مې میاشتي په ۲۸مه، په مزار شریف کې د افغانستان لپاره