د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د تیرو دیرشو څخه زیاتو کلونو راپدیخوا په افغانستان کې کار کوي. مونږ کابو ۵۵۰۰ کارکونکي لرو او د هیواد په مختلفو برخو کې کار کوي.

دلته کار کول یوه ننګونه ده

دا دواړه، ګټې او ننګونې، په افغانستان کې د سويډن کميټې د مرکزي دفتر-کابل- د پلان او راپور ورکونې څانګې مشرې ملوهت شوین بو دووا تجربه کړي دي.