اړیکه نیونه

د افغانستان د رسنیو لپاره د اړیکو شمیر
شکریه صافی، د ارتباطاتو سینئر افسر
shukria.safi@sca.org.af
شمیره: ۰۰۹۳۷۸۸۶۱۸۰۹۰

رسنیو لپاره انځورونه ډاونلوډ کړئ

له دې انځورونو څخه ګټه اخستلو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې او د انځورګر څخه یادونه وکړئ

سونی منسن

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې سرپرست رئیس
انځور: نیکلاس اریکسون

سونی منسن

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې سرپرست رئیس

اننا ایک

په سویدن کې د رسنیو سکرتره کترینا هیل ستروم

Peder Johansson

پیدر یوهانسون

د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د مجلس مشر ښاغلې پیدر یوهانسون.