۲۲۵۰

ښځو ته د روغتیا پاله ژوند په زده کړو کې د روغتیا او سواد روزنه ورکړل شوه

۱۰۴

ښوونکي د بریل او اشارو د ژبی په اړه وروزل شو

۵۵۲۹

۳۱۸۴ نجونو په ګډون د کوچیانو  ماشومان د افغانستان لپاره د سویډن کمیتې ملاتړ لرونکي ښوونځیو ته ولاړل

زمونږ د کارونو ساحه

په افغانستان کې زمونږ د کارونو څخه ځان خبر کړئ

له جګړو ستړی ولس

عالم خان دغزنی ولایت دمرکز دنوغي دسیمې اوسېدونکی دی، قابو ۱۲ تنه دکورنۍ غړي لري او سرپرستي یې کوي.

د ماشومانو ځانګړې پاملرنې برخه

د نوې زېږېدلې ماشومانو د ځانګړې پاملرنې برخه، په میدان ښار ولایتی روغتون یوه له مهمو برخو څخه ده، پدې برخه کې هر ماشوم وروسته له زېږون څخه راوړل کی