۲۲۵۰

ښځو ته د روغتیا پاله ژوند په زده کړو کې د روغتیا او سواد روزنه ورکړل شوه

۱۰۴

ښوونکي د بریل او اشارو د ژبی په اړه وروزل شو

۵۵۲۹

۳۱۸۴ نجونو په ګډون د کوچیانو  ماشومان د افغانستان لپاره د سویډن کمیتې ملاتړ لرونکي ښوونځیو ته ولاړل

زمونږ د کارونو ساحه

په افغانستان کې زمونږ د کارونو څخه ځان خبر کړئ

له یوه ټولګي څخه تریوه ښوونځي پورې

کلونه وړاندې دغزني ولایت دقره باغ ولسوالۍ په یوه لرې پرته غرنۍ سیمه ګاومیشک کې دافغانستان لپاره دسویډن کمېټې لخوا یو کلیوالي ټولګی ایجاد شو، پداسې