لغمان کې د ۲۵ ښځینه نرسانو د فراغت بري لیکونه تر لاسه کړل

د افغانستان لپاره د سويډن کميټې او د سويډن هيواد مرستندويه ادارې سيډا په مالي مرسته په ختيځ لغمان کې د نرسنګ خدمتونو د وړاندې کولو په موخه ۲۵ ښځینه نرسانو د دوه کلونو زده کړو وروسته د فراغت بري لیکونه تر لاسه کړل.

جنوري 1, 2017, by SCA