دمور او پلار باور دمعلول اولاد په راتلونکي باندې مثبت اغیز لري.

فبروري 12, 2019, by SCA