د آی کی اي ای بنسټ په اړه

آی کی اي ای بنسټ د آی ان جی کی یوه بشر دوستانه اداره ده چې د آی کی اي ای شرکتونو څښتنه ده. زمونږ موخه د نړئ بیوزله ټولنو کې د تلپاتي بدلون رامنځته کولو لپاره د ماشومانو او ځلمیانو لپاره بشپړ او اوږدمهاله پروګرامونو پلي کول دي.

د آی کی اي ای بنسټ د خپلو سټراټیژیک ملګرو سره د ماشومانو په څلورو بنسټیزو  برخو کې په پریمانه کچه پایلي لاسته راوړلو لپاره کار کوي. دا څلور بنسټیزي برخي کور، روغ ژوند پیلول، کیفیت لرونکي ښوونه او روزنه او دوامداره توګه کورنۍ عاید دي. د آی کی آي ای په اړه د لازیاتو معلوماتو لپاره www.ikeafoundation.org او www.facebook.com/IKEAfoundation وګورئ.