هغه زده کوونکي چې اوس د فزیوتراپست په توګه کار کوي

په ۲۰۱۶ کال کې، د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په شمال کې د فزیوتراپي کادرونو د روزلو په موخه، د فزیوتراپي زده کړې پیل کړې. په دې روزنیز پروګرام کې ۴۰ تنه د شمالي ولایتونو څخه ګډون کړی وو چې د ۲۰۱۹ کال په پای کې فارغ شول.

جون 1, 2021, by شکریه صافی